Tävlingsdans


Nerikes DansinstitutTävlingsdans

Vill du börja tävlingsdansa? Då är du jättevälkommen till Örebro Dance Team, ÖDT!

ÖDT är en ideell fristående förening bestående av tävlingsdansare och deras familjer. ÖDT ansvarar för Nerikes Dansinstituts tävlingsverksamhet inom Disco och Street.

Nerikes Dansinstitut bedriver dansutbildning och ansvarar för utbildning i olika dansdiscipliner, till det har ND utbildad och engagerad personal.

Prata gärna med din danslärare eller med oss om du undrar över hur man går till väga. Det är inte svårt att börja med tävlingsdans, men det finns några regler som måste uppfyllas.

Om man vill tävlingsdansa måste man:

 • Gå minst en kurs på Nerikes Dansinstitut i den disciplin man vill tävla i, t.ex. Disco.
 • Vara medlem i ÖDT och betala medlemsavgift till föreningen.
 • Lösa tävlingslicens på https://dans.se/
 • För att tävlingsdansarna skall ha så bra förutsättningar som möjligt på tävlingar, vill ND och ÖDT att man har minst 70% närvaro på sin kurs.

Tävling:

Vid varje tävling har vi lagledare och coacher. ÖDT ansvarar för lagledare som peppar, håller koll på nummerlappar, resultat och mycket annat. Vill du som förälder vara med som lagledare är ni jättevälkomna att hjälpa till, hör bara av er till oss. Vi behöver alltid ha fler lagledare som kan dela på ansvartet vid om olika tävlingarna.

ND ansvarar för att coacher finns med. Coacherna är med vid dansgolvet och tittar på hur ni dansar, peppar och ger feedback -vad gick bra, -vad kan du tänka på till nästa dans. Coacherna arbetar som danslärare på ND.

Om vi har långt till en tävling brukar vi hyra buss och hjälpa till med hotellbokning.

Nerikes Dansinstitut arragerar ibland tävlingar. Då deltar vi föräldrar i arrangemanget och hjälper till med allt som krävs för att arrangera en tävling, biljettförsäljning, fika, personal vid dansgolvet etc. Ett mycket roligt sätt att uppleva en danstävling på! Dessutom brukar tävlingar inbringa en del pengar till föreningen, pengar som oavkortat går tillbaks till medlemmarna i form subventionerade workshops och vårt årliga populära dansläger.

Kort sammanfattning:

 • ND bedriver dansutbildning – kurser och dess avgifter betalas till ND
 • ND har coacher med på tävlingar, personal från ND.
 • ÖDT är en ideell förening i vilken medlemskap krävs för att få tävlingsdansa.
 • Medlemsavgift betalas till ÖDT.
 • ÖDT har lagledare med på tävlingar, föräldrar till barn i föreningen.
 • Dansaren ansvarar för att lösa sin tävlingslicens på https://dans.se/
 • Dansaren ansvarar för att betala och anmäla sig i tid till danstävlingar.

E-mail: info@orebrodanceteam.se

ÖDT’s Styrelse:

Ordförande Anders Nyström
Sekreterare Zazza Lagemyr
Kassör Katarina Halvarsson
Ledamot Kerstin Ahlgren
Ledamot Dermot Clemenger
Suppleant Ketty Lindén
Suppleant Petra Johansson
Suppleant Pasi Kallio
Valberedning Jessica Klockare
Valberedning Maria Nyström
Revisor Alf Frohm