Barndans


e03f1b67d16f7070ef55fe4dbc1f6b1d_big

 

 

Danslekar för de små för att lägga en bra grund till ett klassiskt rörelsemönster. En rolig stund för barnen där all energi läggs på att få uttrycka sig till musiken. Vi använder oss av populär barnmusik. De här lektionerna är uppdelade i olika åldersgrupper och lektionerna utvecklas därefter.

Boka aktiviteter och artiklar