”Prova På” 12/1


Här kommer schema till Nerikes Dansinstitut’s ”Prova På” dagen söndag den 20/1. En anmälan måste göras till Prova På dagen så vi kan allokera rätt sal. Använd länkarna nedan för att gör en icke bindande anmälan.