Schema ”Prova På” 18/8


Här kommer schema till Nerikes Dansinstitut’s ”Prova På” dagen söndag den 18/8. En anmälan måste göras till Prova På dagen så vi kan allokera rätt sal. Använd länkarna nedan för att gör en icke bindande anmälan.