Covid-19 Anpassade Pardans Kurser


Här kommer vi publicera information om våra Covid -19 Anpassade pardans kurser. Info uppdateras löpande.

Med grund i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i samråd med dansförbundens vägledning, kommer vi kunna starta upp vår pardans verksamhet igen enligt nedan plan.

 • Max 50 personer i lokalen
 • Inga byten mellan par
 • Riktlinjer gällande omklädning och hygien

För att kunna genomföra kurserna kommer vi endast tillåta paranmälan och max anta 22 par per kurs och varje par kommer få en utsatt plats på dansgolvet – i dansstilar med förflyttning kommer vi se till att lämpligt avstånd hålls under kursen.

Först och främst dansar samboende par tillsammans, därefter paras kompisar/ personliga val ihop och slutligen paras ”anmälda deltagare utan partner” ihop med varsin fast partner för kursterminens längd.

Om du söker en danspartner kan du annonsera detta i gästboken på vår hemsida: http://dansskolan.com/partnersok-guestbook/

Viktigt är fortfarande att var och en tar stort eget ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 • Vid minsta symptom skall deltagare stanna hemma
 • Dennes partner ombeds då även de stanna hemma 
 • Om partnern ändå väljer att komma får de inte dansa med någon annan även om det skulle råka finnas en annan ”singel” där. Vi tillåter inga partnerbyten under en kurs.
 • Samtliga deltagare skall byta om hemma innan och efter, och duscharna kommer vara avstängda.
 • Samtliga deltagare skall sprita och/eller tvätta händerna innan och efter kurs
 • OBS! Deltagare får ej komma in i danssalen innan kursledaren säger till.

 Nedan finns förhållningsregler som gäller alla:

 • Samtliga deltagare skall ha med sig egen vattenflaska.
 • Vi undanber oss ”svetthanddukar” eller näsdukar i tyg. Svett och andra kroppsvätskor torkas med papper som slängs direkt
 • Vi undanber oss ”onödig” kontakt mellan deltagare på kurserna
 • Vinka istället för att kramas 🙂
 • Sitt ej på “avstängda” platser ex. när ni tar på er skor
 • Håll avstånd i toalettköer etc

 Kursupplägg:

 • Vi antar max 22par per kurs.
 • Samtliga par skall hålla sig inom sin egen zon under hela kursen om inte annat meddelats.
 • Golvet kommer vara uppdelat i zoner. Varje par får en egen zon och skall utföra övningarna inom denna
 • Vi uppmanar alla deltagare att ta med sig sin vattenflaska till sin egen tilldelade plats för att undvika förflyttning i lokalen under kursen
 • Kursledare kommer inte att dansa på ringen och i största möjliga mån undvika att dansa med deltagarna.
 • Vid de tillfällen en kursledare måste visa en övning fysisk kommer de använda plasthandskar.

Observera att förhållningsreglerna är till för att vi ska kunna bedriva en verksamhet överhuvudtaget, och inga avsteg från reglerna kommer att göras. Reglerna gäller även för personer som testat positivt för antikroppar.

Hjärtligt Välkommen!!

MVH,

Diana & Dermot