Anmälan & Betalnings Info


Anmälan och Betalningsinformation

Allmänt

På sida Danskurser gör du en icke bindande intresseanmälan till den kursen du är intresserade av på Nerikes Dansinstitut. När vi har fått din anmälan, skickar vi en bekräftelse så snabbt vi kan. OBS!  Deltagare blir automatiskt överflyttad till fortsättningskurser.

Öppet Hus Nybörjare

Nerikes Dansinstitut har en lång tradition i att erbjuda möjlighet till gratis prova-på dagar i samband med kursstart i samtliga Nybörjar- & Grundkurser oavsett dansstil eller ålder. Detta är väldigt unikt. Missar man dessa datum finns ytterligare en möjlighet till prova-på men då till en engångskostnad av 100:- som dras av från kursavgiften då hela avgiften erläggs för fortsatt deltagande i danskurs. Under öppet hus dagen få föräldrar till barn vara med i danssalen, därefter får endast behöriga kursdeltagare befinna sig i salen under lektions tiden.

En ICKE bindande anmälan måste dock ALLTID skickas in FÖRE man kan komma och delta – oavsett om man bara vill ”prova-på”! så att vi kan allokera ”rätt” sal för ”rätt” grupp baserat på antalet anmälda.

Anmälningsavgift betalas in till samtliga fortsättningsgrupper FÖRE deltagande kan äga rum.

Våra multidanskort gäller ALLA dansstilar, som är ”normalt pris satta” . Därmed ingår inte Pole Fitness kurserna eller kursgrupper inom ”tävlings disco”.

Generellt sett rekommenderar vi alltid att man som nybörjare börjar i en nybörjargrupp i det åldersintervall man tillhör, då lärarnas uppdrag är att utforma dansutmaningar som är anpassade för ”ålder och nivå”.
När det gäller barngrupper med ålders intervall, bör barnet redan ha fyllt eller så ska barnet fylla ”minimi” åldern under kursterminens gång.
Visar det sig att man önskar större/mindre utmaning är det bäst att prata med läraren i anknytning till lektionen, som då kan hänvisa till annan grupp.

På vår hemsida går det bra att söka på dansstil, ålder och/eller veckodag, så listas de aktuella alternativ som erbjuds. För att boka en plats klickar ni på ”boka/info” för önskad dansskurs och fyller i era uppgifter.
En bokningsbekräftelse skickas kort därefter med info om plats har kunnat erbjudas i önskad kursgrupp eller inte.

Anmälningsvillkor

Anmälan görs via anmälningsformuläret. På Dans lekis, Disco Lekis och Break Lekis kurserna är antal platser begränsade till 15 deltagare. De 15 första mottagna kursbetalningarna garanteras plats på dessa grupper, dvs platsgaranti. Platsgaranti betalningar är bindande och återbetals ej.

Betalningsvillkor/Bankgirot

Kursavgiften skall vara oss tillhanda innan andra kurstillfället. Betalning kan ske på dansskolan kontant,  kort (Visa / Mastercard) eller till Bankgirot. OBS!! Medtag kvitto för utförd bankgirot betalning då det kan ta upp till 3 bank dagar innan betalning kommit oss tillhanda.

Återbetalning

Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgift. Om du avbryter en kurs pga varaktigt hinder (t ex sjukdom styrkt med läkarintyg), återbetalar vi kursavgiften för den tid som är specificerat i läkarintyget med ett avdrag på 200 kr per kurs i administrationsavgift.
Är en kurs som du anmält dig till fullsatt eller har för få anmälningar och därför inte startas, får du tillbaka hela den inbetalda kursavgiften.

Ångerrätt

Vi följer konsumentverkets riktlinjer gällande Distansköpslagen § 2, Prisinformationslagen och Avtalsvillkorslagen. 

En anmälan är bindande om den inte återtas/avbokas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att deltagaren har full ångerrätt i 14 dagar efter att deltagaren/anmälningsansvarig har mottagit antagningsbeskedet till den anmälda kursen. För att ångra köpet skickar deltagaren/anmälningsansvarig ett mail till info@dansskolan.com inom 14 dagar från det att deltagaren fått antagningsbeskedet från Nerikes Dansinstitut .

Rabatter

Flerkurs rabatt: 200:- i rabatt per tillkommande kurs om samma elev går flera danskurser samtidigt per termin

Syskonrabatt: Syskon under 16 år kan utnyttja syskonrabatt. Första barnet betalar fullt pris och 200:- dras av per tillkommande syskon per termin. Ange bokningskod: SYSKON

Förälder med barn som går danskurs på dansskolan: har 200:- i rabatt per termin. Man kan inte kombinera flerkurs-rabatt med föräldrarabatt. Ange bokningskod: FÖRÄLDER

Multidanskort: Ett kort för den dansglada. Ett förmånligt kort för dem som vill dansa många kurser på Nerikes Dansinstitut under en termin – Sporadiska inhopp tillåts ej av hänsyn & respekt gentemot övriga kursdeltagare på berörda danskurser.

Pris: Från 3000:-

3000:- för första 4 kurser, därefter 500:- per tillkommande kurs till ett max belopp av 4500:- (Detta pris avser endast socialdanskurser och inte tävlingskurser)